FANDOM


Aby dodać zdjęcia do galeri musisz dodać te zdjęcia tutaj. Potem niestety musisz odczekać ok 2 godzin, ponieważ narzędzie do wstawiania gelerii nie widzi tych zdjęć. Potem wchodzisz na stronę (głównie galerie postaci) i nad lub pod galerią do którech chcesz dodać zdjęcia w menu "wstaw" wybierasz "galeria", a nie "dodaj mulitimedia". W pasku na górze wpisujesz nazwę plików które chcesz wstawić, a następnie z pokazanych poniżej wybierasz te które chcesz wstawić. Powinny się one pojawić na pasku pionowym po prawej stronie. Następnie klikasz ok. Potem jak już mówiłam musisz wejść w tryb źródłowy (Po prawej stronie, na górze edytora są trzy czarne poziome paseczki, jak w nie klikniesz to na samym dole znajdziesz). Tam odnajdujesz coś takiego (nie piszę gallery tylko galery)

<galery>

c.jpg                        - to jest Twoje nowe zdjęcie 

<galery><galery>

l.png

j.JPG                     -to są zdjęcia dotychczas w galeri

p.jpg

<galery>

Aby z dwóch galeri utworzyć nową musisz usunąć <galery><galery> (zaznaczone). Po tej operacji klikasz zakończ i zapisz, a twoje zdjęcie powinno się znaleść na początku galeri.